Over

Alcyon Public Health is opgericht in 2002 en heeft sindsdien een variëteit aan opdrachten mogen uitvoeren.

Vanuit de visie dat de verandering vanuit de mensen zèlf moet komen en ook vanuit de organisatie waar je werkt hebben wij de afgelopen jaren verschillende programma’s ontwikkeld en begeleid. Vooral op het gebied van regionale (netwerk) samenwerking, in zorg, sociaal domein onderwijs en bedrijfsleven en ook het publieke domein.

Hoe complexer, hoe beter, samen komen we er wel uit!

Wij geven trainingen aan gemeenteambtenaren, GGDen en maatschappelijke en zorgorganisaties.

Wij ondersteunen bestuurlijk-juridische trajecten en helpen mee in verandertrajecten van organisaties.

In onze werkwijze gaan wij uit van co-creatie en werken wij vanuit ‘het midden’, dat wil zeggen met, voor en door bewoners. Wij gaan uit van de brede benadering van gezondheid.

Wij zijn samen met anderen de grondlegger van de Sociale Basisinfrastructuur, de verbinding tussen het informele netwerk in een wijk, dorp of buurt en het formele (zorg) circuit.

Onze werkzaamheden strekken zich uit over een breed terrein, wij leveren een dagvoorzitter, moderator (ook online), organiseren Inspiratiesessies in het kader van domeinoverstijgend samenwerken en geven masterclasses voor bedrijf en overheid.

Ook geven wij advies over actiegericht onderzoek in het kader van monitoring en evaluatie.

adminOver